Alla produkter beställs från tillverkaren efter det att din beställning har inkommit. Produkterna tillverkas hos leverantören i UK och skickas sedan till Sverige på veckobasis för så låg klimatpåverkan som möjligt av transporterna.

Eftersom vi inte håller några lager i Sverige så innebär detta lite längre leveranstider. Normal leveranstid 2-3 veckor, men leveranstider upp till 4 veckor kan förekomma.